فهرست مطالب:

کت و شلوار طبی - زنانه - لباس طبی - لباس فرم - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس طبی - لباس فرم - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN

تصویری: کت و شلوار طبی - زنانه - لباس طبی - لباس فرم - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN

تصویری: کت و شلوار طبی - زنانه - لباس طبی - لباس فرم - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN
تصویری: سامان پوشش نیکان عرضه کننده شیک ترین مانتو شلوار اداری ، روپوش پزشکی 2023, ژوئن
Anonim

ترکیب

پنبه 35% پلی استر 65%

کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 1
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 1
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 2
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 2
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 3
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 3
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 4
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 4
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 5
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 5
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 6
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 6
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 7
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 7
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مهربان 8
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مهربان 8
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 9
کت و شلوار طبی - زنانه - لباس پزشکی - لباس کار - پزشکی - جراح MIRAN.. رنگ آبی تیره صورتی. مشاهده 9

مشخصات محصول

نوع قلاب رعد و برق
نوع آستین کوتاه
طول درز 76 سانتی متر
طول محصول پایین 105 سانتی متر
بالای طول محصول 66 سانتی متر
کشور مبدا روسیه
تجهیزات پیراهن طبی؛ شلوار طبی
کف مونث

محبوب موضوع