فهرست مطالب:

کت و شلوار پزشکی NiaaHinn 51294202
کت و شلوار پزشکی NiaaHinn 51294202

تصویری: کت و شلوار پزشکی NiaaHinn 51294202

تصویری: کت و شلوار پزشکی NiaaHinn 51294202
تصویری: کت شلوار زنانه 2023, ژوئن
Anonim

ترکیب

ویسکوز 22% پلی استر 72% اسپندکس 6%

لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 1
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 1
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 2
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 2
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 3
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 3
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 4
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 4
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 5
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 5
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 6
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 6
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 7
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 7
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مهربان 8
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مهربان 8
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 9
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 9
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 10
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 10
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 11
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 11
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 12
لباس پزشکی NiaaHinn. رنگ فیروزه ای، آبی-دریایی، فضای آبی، موج آبی است. مشاهده 12

مشخصات محصول

برش کلاسیک
نوع جیبی فاکتورها
مراقبت از چیزها شستشوی ملایم در دمای 30 درجه
قد مدل در عکس 170 سانتی متر
پارامترهای مدل در عکس (OG-OT-OB) 87-64-94
اندازه مدل اس
کشور مبدا چین
تجهیزات پیراهن پزشکی - 1 قطعه؛ شلوار طبی - 1 عدد.
کف مونث

محبوب موضوع